Amalan

Bacalah Ayat-ayat Al-Qur’an yang Mudah Bagi Kalian

Bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang mudah bagi kalian.

[Al-Muzzammil, 73: 20]

“Wahai Muhammad, Tuhanmu mengetahui bahwa kamu melakukan shalat malam kurang sedikit dari dua pertiga malam atau setengahnya atau sepertiganya. Begitu pula sebagian dari sahabatmu. Allah telah menentukan kadar malam dan siang.

Wahai kaum mukmin, Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan pernah mampu melaksanakan shalat malam terus menerus. Karena itu, Allah memberikan ampunan kepada kalian.

Bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang mudah bagi kalian. Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sedang sakit atau ada yang pergi mencari rezeki Allah di muka bumi.

Sedangkan yang lain pergi berperang untuk membela Islam. Karena itu, bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang mudah bagi kalian. Dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, serta dermakanlah harta kalian untuk membela Islam.

Apa pun amal shalih yang telah kalian lakukan untuk bekal akhirat, pasti kalian akan mendapatkannya kembali di sisi Allah dengan pahala lebih baik dan lebih banyak.

Mohonlah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.”

Ya Rabb…<3

Show More

Tulis Komentar

Back to top button