Video

Surah Al-Hajj سورة الحج || Saleh Al Quraishi

Tadabbur Surah Al-Hajj سورة الحج Oleh Syeikh Saleh Al Quraishi

Surah Al-Hajj (bahasa Arab: الحجّ, al-Hajj, “Haji”) adalah surah ke-22 dalam al-Qur’an. Surah ini terdiri dari 78 ayat . Sebagian ayat dari surah ini diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, oleh karena itu para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan surah ini (Makkiyah atau Madaniyah)

Surah ini dinamai surah ini Al-Hajj, karena surah ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, thawaf, sa’i, wuquf di Arafah, mencukur rambut, syi’ar-syi’ar Allah, faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyari’atkannya haji. Ditegaskan pula bahwa ibadat haji itu telah disyari’atkan pada masa Nabi Ibrahim, dan Ka’bah didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Ismail.

Menurut Al Ghaznawi, surah Al-Hajj termasuk di antara surah-surah yang ajaib, diturunkan di malam dan di siang hari, dalam musafir dan dalam keadaan tidak musafir, ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah, isinya ada yang berhubungan dengan peperangan dan ada pula yang berhubungan dengan perdamaian, ada ayat-ayatnya yang muhkam dan ada pula yang mutasyabihaat.


► Donate: https://www.paypal.me/tadabburdaily

Salurkan infaq terbaik Anda ke No. Rekening:

BSI Syariah
No. Rek.: 85 555 666 89 (Kode 427)
a.n Yayasan Tadabbur Daily

Konfirmasi & Informasi:

+62 852-909090-29
(Admin Yayasan Tadabbur Daily)

©️ TadabburDaily 2024

#tadabburdaily
#tadabburquran

best quran recitation in the world 2020
tadabbur quran surat ar rad merdu full

source

Show More

4 Comments

  1. [???????????????????????????? ????????????????????] Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa yang mendengarkan satu ayat dari Kitab Allah swt. maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Barangsiapa yang membaca satu ayat, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat." (Musnad Aḥmad 8494, Hasan menurut Al-Suyuti)

Tulis Komentar

Back to top button