Video

Menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya

Tadabbur Surah Al-Hasyr ayat 18-24 – Mishari Rasyid Al-Afasy

18. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah. Hendaklah setiap orang menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Taatlah kepada Allah. Allah Maha Mengetahui apa saja yang kalian lakukan.
19. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang melupakan kewajiban mereka kepada Allah. Sebab pada hari kiamat kelak, Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Orang-orang yang melupakan kewajiban mereka kepada Allah adalah orang-orang yang menyimpang dari agama Allah.
20. Penghuni neraka tidaklah sama dengan penghuni surga. Penghuni surga itu mendapatkan kemenangan yang kekal.
21. Sekiranya Al-Qur’an ini kami bebankan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu merunduk karena takut kepada Allah. Begitulah gambaran yang Kami berikan kepada manusia agar manusia mau berpikir.
22. Allah, tiada tuhan selain Dia. Allah Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Allah adalah Tuhan yang Mahabelas kasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.
23. Allah, tiada tuhan selain Dia. Allah adalah Raja yang Mahasuci, Mahasejahtera, Maha Memberi rasa aman, Maha Mengawasi, Mahaperkasa, Maha Pemaksa, dan Mahasombong. Mahasuci Allah dari semua keyakinan syirik kaum musyrik.
24. Allah adalah Tuhan Maha Pencipta, Tuhan yang pertama kali mencipta tanpa contoh sebelumnya, Tuhan Yang membuat bentuk semua makhluk. Tuhan mempunyai nama-nama yang baik. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada-Nya. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

source

Show More

Tulis Komentar

Back to top button