The most beautiful Quran Recitation, Heart Touching, Really emotional, very beautiful voice !

Tadabbur Surah Thaha ayat 130-132
.
130.
Wahai Muhammad, karena itu bersabarlah kamu menghadapi ejekan orang-orang kafir. Agungkanlah Tuhanmu dengan memuji-Nya sebelum matahari terbit, setelah matahari terbenam dan pada tengah malam. Agungkanlah Tuhanmu pada pagi dan sore hari, supaya hatimu senang karena mendapatkan pahala.
131.
Wahai Muhammad, janganlah kamu terpesona oleh kesenangan-kesenangan yang Kami berikan kepada golongan kafir pencinta dunia. Kesenangan dunia merupakan perhiasan kehidupan. Kesenangan dunia itu Kami jadikan sebagai ujian bagi manusia. Adapun karunia Tuhanmu di akhirat kelak jauh lebih baik dan amat kekal.
132.
Wahai Muhammad, suruhlah keluargamu melaksanakan shalat dan bersabarlah kamu dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta imbalan kepada kamu, bahkan Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Pahala yang baik di akhirat kelak hanyalah bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid.
#tadabburdaily @mishari_alafasy

source

Leave a Reply

Close Menu