The most beautiful Quran Recitation, Heart Touching, Really emotional, very beautiful voice !

‪#‎Tadabbur‬ Surah Qaaf
31.
Pada hari kiamat surga didekatkan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid. Surga tidak jauh dari hadapan mereka.
32.
Para malaikat berkata kepada orang-orang mukmin: “Surga inilah tempat yang dijanjikan kepada kalian dahulu. Surga adalah tempat bagi setiap orang yang bertaubat kepada Tuhannya dan memelihara agamanya,
33.
yaitu orang yang takut kepada Tuhan Yang Mahabelas kasih, padahal dia tidak melihat-Nya, dan datang menghadap Tuhannya seraya bertaubat dengan sungguh-sungguh atas dosa yang pernah dilakukannya.”
34.
Kemudian malaikat berkata kepadanya: “Masuklah ke dalam surga ini dengan selamat. Hari ini adalah hari kekekalan.”
35.
Di dalam surga orang-orang mukmin mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Kami masih memiliki banyak nikmat tambahan di dalam surga. ‪#‎tadabburdaily‬

source

Leave a Reply

Close Menu