Tadabbur Surah Al-Aadiyaat
.
1. Demi kuda-kuda penyerang yang berlari terengah-engah di medan perang.
2. Demi kaki-kaki kuda yang memercikkan api bagaikan kilat.
3. Demi kuda-kuda yang menyerbu di medan perang pada pagi hari,
4. yang menerbangkan debu-debu,
5. dan menerobos ke tengah-tengah musuh.
6. Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
7. Manusia menjadi saksi atas keingkarannya sendiri kepada Tuhannya.
8. Manusia sangat besar cintanya kepada harta.
9. Mengapa manusia tidak mau menyadari bahwa dia kelak akan dibangkitkan dari kuburnya,
10. dan isi hatinya akan diungkap?
11. Pada hari kiamat, Tuhan mereka akan memberitahukan semua catatan amal mereka kepada mereka. #tadabburdaily @tadabbur_

source

Leave a Reply

Close Menu