Kemuliaan seorang mukmin itu dengan melaksanakan shalat malam.

Fahami dan tadabburi surah As-sajdah, 32: 16-17

[16.] Mereka bangun di malam hari untuk berdo’a kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Mereka juga mendermakan sebagian harta yang Kami karuniakan kepada mereka.

[17.] Tidak seorang pun mengetahui rahasia pahala yang menyejukkan mata yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman. Pahala itu sebagai balasan atas amal shalih yang telah mereka lakukan di dunia.

#tadabburdaily

source

Leave a Reply

Close Menu