Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu – Surah Al Israa’ ayat 26-27source

Leave a Reply

Close Menu